ΦΟΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα για να στείλετε τα στοιχεία σας στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


 

Λόγος έκδοσης Πιστοποιητικού
Οδός Κτιρίου
Αριθμός
TK
Νομός
Δήμος
Είδος κτιρίου
Τετραγωνικά
Έτος Κατασκευής
Στοιχεία Ιδιοκτήτη
Επώνυμο Ιδιοκτήτη (για φυσικά πρόσωπα)
Όνομα Ιδιοκτήτη (για φυσικά πρόσωπα)
ΑΦΜ
Ιδιότητα Υπευθύνου
Επώνυμο υπευθύνου
Όνομα υπευθύνου
Τηλέφωνο *
Κινητό *
E-mail *
Αρ.Πρωτ.Δήλωσης (συμπληρώνεται και σε δεύτερο χρόνο)
Κωδικός Ιδιοκτησίας (συμπληρώνεται και σε δεύτερο χρόνο)
Αριθμός Άδειας (συμπληρώνεται και σε δεύτερο χρόνο)
Έτος Ολοκλήρωσης (συμπληρώνεται και σε δεύτερο χρόνο)

 
Βρίσκεστε εδώ: Αίτηση